Contes per pensar – Jorge Bucay

Contes per veure la realitat des d'un punt de vista sorprenent.

Contes per reflexionar sobre diferents actituds quotidianes.

Contes per alliberar-nos de prejudicis; contes per replantejar-nos la nostra vida diària.

Contes per pensar i repensar extrets dels llibres de Jorge Bucay.